Partners krijgen 5 dagen verlof na bevalling

Partners van toekomstige moeders krijgen meer verlof. Partners hebben nu recht op twee dagen verlof. Dat wordt een hele week. Zelfs extra verlof wordt mogelijk.

In vergelijking met veel andere Europese landen hebben vaders in Nederland weinig recht op verlof nadat ze vader zijn geworden. Ze kunnen twee dagen betaald verlof krijgen, en daar houdt het mee op.

Vanaf 2019 gaat het veranderen. Vaders krijgen een week vrij. Ze hoeven het niet direct na de bevalling op te nemen, maar wel in de eerste vier weken na de bevalling.

Aanvullend kunnen ze ook nog vijf weken extra verlof krijgen. Maar dat gaat pas per 2020 in. Dit wordt gedeeltelijk doorbetaald. De wet krijgt de toepasselijke naam WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof). De uitbreidingen gelden overigens ook voor vrouwen waarvan de partner gaat bevallen.

Wat is de regeling voor het extra geboorteverlof?

In het eerste half jaar na de geboorte van het kindje, kan de partner vijf weken verlof opnemen. De kosten worden deels door het UWV gedragen. Er bestaat recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het salaris. Het duurt even om dit binnen de processen van het UWV te verwerken, vandaar dat de regeling pas in 2020 begint.

Waarom is de verruiming noodzakelijk?

Een bij de pasgeborene betrokken partner is belangrijk voor de moeder en het kind, maar er zit ook een financiële gedachte achter. De regeringspartijen willen de kansen op de arbeidsmarkt voor vrouwen (moeders) verbeteren. Doordat de vaders ook ruimere verlofregelingen krijgen, wordt het ruime verlof van de moeder minder als bezwaarlijk gezien op de arbeidsmarkt. Op deze manier zou het een positief effect moeten hebben op de carrière van moeders.

Hoe is het geregeld voor de moeder zelf?

De moeder heeft vóór de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Deze duurt zes weken. Na de bevalling bestaat er nog minimaal recht op tien weken bevallingsverlof. In totaal gaat het dus om zestien weken. Als het kindje na de bevallingsdatum wordt geboren, kan het gehele verlof langer duren dan zestien weken.

Hoe zit het in de ons omringende landen?

In vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland kan het nog veel beter geregeld worden voor jonge ouders. Duitse moeders krijgen 3 maanden zwangerschapsverlof en daarna bestaat er nog recht op ouderverlof. Gedurende 3 jaren hebben ouders hier recht op. Ze krijgen deels doorbetaald. Het verlof mogen ze zelf verdelen. Of de partner of de bevallen vrouw kan het opnemen. In België is de regeling voor moeders vergelijkbaar met Nederland. De partner heeft recht op 10 verlofdagen, waarvan drie volledig doorbetaald. Moeders zijn het beste uit in Noorwegen. Ze krijgen maar liefst 47 weken verlof. Bijna een jaar vrijaf dus.14-12-2018
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top