• Home >
  • Nieuws >
  • Zakelijk >
  • Nieuwe wet van belang voor bestuur van verenigingen en stichtingen

Nieuwe wet van belang voor bestuur van verenigingen en stichtingen

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat houdt die wet in en wat zijn de gevolgen voor u als bestuurder en voor de vereniging of stichting?

Financieel wanbeheer, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal, het komt helaas ook voor bij stichtingen en verenigingen. Om het bestuur en het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren is per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht. De hoofdpunten zijn:

Raad van commissarissen (rvc). Er komt een wettelijke grondslag voor de invoering van een rvc, die het beleid en de algemene gang van zaken bewaakt. Een rvc is niet verplicht. Deze bepalingen treden overigens nog niet in werking per 1 juli 2021, maar zijn voorlopig uitgesteld.

Taakuitoefening. Het belang van de vereniging of stichting staat voorop. Bestuurders en commissarissen voeren dus hun taak uit om het belang van de vereniging of stichting te dienen. Dat lijkt logisch, maar nu is het ook wettelijk vastgelegd.

Tegenstrijdig belang. Heeft een bestuurder of commissaris een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met de belangen van de vereniging of stichting? Dan mag hij of zij niet deelnemen aan de overleggen of een besluit daarover nemen. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit genomen kan worden, dan neemt de rvc het besluit. Is er geen rvc, dan nemen bij een vereniging de aandeelhouders of leden een besluit, bij een stichting kan het stichtingsbestuur dat doen. Zij moeten dan alle overwegingen schriftelijk vastleggen.

Taken niet kunnen uitvoeren. Is een bestuurder niet meer in functie bijvoorbeeld door ontslag, uittreden of overlijden? Of kan een bestuurder tijdelijk niet besturen door bijvoorbeeld schorsing of ziekte? In de statuten moet staan wie dan beslissingen mag nemen als het bestuur of de commissarissen dat niet kunnen.

Beperking meervoudig stemrecht. Een bestuurder, voorzitter of commissaris mag niet meer stemmen uitbrengen dan de andere bestuursleden of commissarissen gezamenlijk. Als er bijvoorbeeld 2 bestuursleden zijn dan mag 1 van de 2 bestuurders geen extra stem hebben.

Aansprakelijkheid. Als onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement van een vereniging of stichting, kan een curator bestuurders en commissarissen aansprakelijk stellen voor het tekort in het faillissement. Het is een verzwaring van de aansprakelijkheid voor bestuurders. Vrijwillig besturen brengt dus voortaan een hoger risico met zich mee.

Ontslag bestuur stichting. De rechtbank krijgt meer beoordelingsvrijheid om een bestuurder of commissaris van een stichting te ontslaan als het OM of een belanghebbende daarom verzoekt. De rechter kan ook een stichtingsbestuurder ontslaan op grond van verwaarlozing van zijn taak, ingrijpende wijziging van omstandigheden, de weigering om inzicht te geven in de organisatie en financiën van de stichting en andere zwaarwegende redenen.

Statuten wijzigen
Wat betekent dit nu voor uw vereniging of stichting? In ieder geval is het raadzaam om u te verdiepen in de WBTR. Statuutwijzigingen zijn niet altijd nodig, maar soms wel. De gang naar een notaris kan dan nodig zijn om de statuten te wijzigen en te registreren bij de Kamer van Koophandel.

Aansprakelijkheid en verzekeringen
Iets anders is dat u als bestuurder misschien een groter risico loopt op aansprakelijkheid. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken hoe u dat risico kunt verzekeren. Wij gaan dan direct na bij welke andere verzekeringen uw vereniging of stichting baat heeft en we checken dan ook uw bestaande verzekeringspakket.16-06-2021
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top