Wat doet een preventiemedewerker?

De gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers kan op verschillende manieren in het geding zijn. Een preventiemedewerker moet helpen de risico’s te beperken. Moet uw bedrijf ook zo’n preventiemedewerker hebben en wat zijn dan zijn taken?

In een bedrijf met personeel moet ten minste één preventiemedewerker aanwezig zijn. Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft, mag u dat zelf zijn, maar dan moet u wel over de nodige kennis en ervaring beschikken om deze taak naar behoren in te kunnen vullen. Werken er meer mensen in uw bedrijf, dan moet een van de medewerkers de taak van preventiemedewerker op zich nemen. Hij moet vindbaar zijn en een actieve bijdrage leveren om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. En hij moet afkomstig zijn van de werkvloer, u mag niet iemand van buiten het bedrijf aanstellen.

RI&E en Plan van aanpak
Maar wat doet een preventiemedewerker eigenlijk? Om te beginnen moet hij alle risico’s in kaart brengen betreffende de veiligheid, de gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die ook moet laten zien waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. In een plan van aanpak staat vervolgens welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. De preventiemedewerker adviseert de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) daarover en werkt met hen samen. En ten slotte voert hij (mede) de arbomaatregelen uit.

Andere taken
Als dat relevant en nodig is zal een preventiemedewerker bovendien de bedrijfsongevallen bijhouden en registreren en de rol van vertrouwenspersoon binnen het bedrijf vervullen. Ook kan hij de samenwerking met de bedrijfshulpverlening organiseren en u als werkgever helpen met voorlichting over duidelijke werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig beeldschermgebruik. En uiteraard moet de preventiemedewerker zijn kennis over de voorschriften in de Arbowet goed bijhouden.

Geen preventiemedewerker?
Preventiemedewerker en RI&E zijn dus verplicht, maar veel bedrijven voldoen niet aan die verplichting. In 2019 had 52 procent van de bedrijven naar eigen zeggen geen RI&E en 27 procent had geen preventiemedewerker aangesteld. Die percentages liggen wel veel hoger bij bedrijven met minder dan 250 werknemers. Is het een probleem als u geen preventiemedewerker heeft? Ja, eigenlijk wel.

Hoge boetes mogelijk
Als bij inspectie blijkt dat u geen preventiemedewerker heeft, kunt u een forse boete krijgen. Maar dat is niet het enige. Zonder preventiemedewerker is er geen kennis over de arboregels in huis. Als er dan iets gebeurt met een van de medewerkers omdat de arbeidsomstandigheden onvoldoende zijn, kunnen de boetes nog hoger oplopen. Om nog maar de zwijgen over de gezondheidsproblemen waarmee de medewerker te maken krijgt.

Wilt u de veiligheid en gezondheid op de werkvloer bevorderen, dan kan dat ook leiden tot een aanpassing in uw verzekeringspakket. Neem contact op met ons kantoor om te bespreken welke polissen dan relevant zijn.17-08-2021
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top